"Veliki je broj edukativnih sadržaja, odnosno oblasti koje zavređuju da se o njima podiže svest, a koje se odnose na prava osoba sa invaliditetom. Mnoge od njih predstavljene su u formi animiranih video klipova u okviru serijala "Za bolji mravinjak". NOOIS je odlučio da u ovoj sezoni obradimo temu - Ljudska prava osoba sa invaliditetom i temu Prepreke za osobe sa invaliditetom, ...

Pod pokroviteljstvom Prеdsеdnika Rеpublikе Srbijе Alеksandra Vučića  u zgradi Palate  Srbije ,  4. Decembra obеlеžen je Mеđunarodni  dan osoba sa invaliditеtom i jubilej, 10 godina od osnivanja Nacionalnе organizacijе osoba sa invaliditеtom Srbijе.

У Малом позоришту "Душко Радовић" премијерно је изведен кабаре "Сви смо исти". Главне улоге тумачиле су особе са инвалидитетом, а подршку су им пружили професионални музичари и ансамбл "Коло".

Beograd, 30. novembar 2017 – UNICEF i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom danas su predstavili sveobuhvatnu analizu položaja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava u Srbiji. Na skupu kojem su prisustvovali predstavnici državnih i institucija civilnog društva, donosioci odluka, udruženja roditelja i predstavnici međunarodnih organizacija...

Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici SrbijiПројекат „Израда ситуационе анализе о положају деце са сметњама у развоју/инвалидитетом у Србији“ реализовала је Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС). Пројекат је интегрални део ИПА II пројекта "Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју/инвалидитетом у земљама Западног Балкана и Турске" који је спроводен у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством здравља, Министарство образовања, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и УНИЦЕФ-ом, уз финансисјку подршку Европске уније.
Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji - Verzija prilagođena za slepe osobe

NOOIS konferencija-publika

U okviru projekta "Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turske", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF, zajedno sa EDF-om (European Disabilty Forum), 30. novembra 2016. godine u hotelu Holliday Inn u Beogradu održana je jednodnevna konferencija pod nazivom: „Servisi podrške za decu sa smetnjama u razvoju/invaliditetom i njihove porodice“. 

U zgradi Palais Wilson u Ženevi, u evropskom sedištu UN-a, NOOIS je predstavila alternativni izveštaj o primeni UN konvencije na 14. jesenjem zasedanju.

Alternativni izveštaj podnela je koalicija organizacija: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom (NOOIS) koju čini mreža od 15 organizacija-članica na nacionalnom nivou, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSŽ Srbije) i Centar za orijentaciju društva - regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u Evropi (COD).

Uspostavljanje neformalne poslanicke grupeCentar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije, zajedno sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) i Nacionalnim demokratskim insitutom (NDI) je pokrenuo projekat pod nazivom "Ujedinjenim snagama do poliitičkog i ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom"

Vidi / preuzmi Komentari NOOIS na nacrt Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine kao: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

1. Nadležni su u procesu pripreme nacrta Strategije propustili da konsultuju osobe sa invaliditetom, uključujući decu sa invaliditetom, preko njihovih reprezentativnih organizacija, što predstavlja direktno kršenje međunarodno preuzete obaveze ....

 Vidi / preuzmi Analiza Zakona o socijalnoj zaštiti 2011. kao : .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

 Usvojen Zakon o socijalnoj zaštiti

Vlada Srbije donela je 23. decembra 2010. godine predlog novog Zakona o socijalnoj zaštiti i uputila ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje, a Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon 31. marta 2011.

Vidi / preuzmi Predlog Strategije unapređenja položaja OSI u Republici Srbiji za period do 2020. godine: .doc ćirilica, .pdf ćirilica

U Republici Srbiji se već dugi niz godina sprovodi proces opsežnih reformi u svim oblastima društvenog života uz istovremeno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije (EU). Tako su i u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u najširem smislu, do sada izvršeni značajni pomaci, ali imajući u vidu da brojni rizici socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom imaju tendenciju umnožavanja, potrebno je, primenom multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa, konstantno delovati preduzimajući različite aktivnosti kako bi se ovi rizici sveli na najmanju meru.

 

Vidi / preuzmi Akcioni plan za implementaciju Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji  za period do 2020. godine: .doc ćirilica, .pdf ćirilica

Vidi / preuzmi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Predlogu Strategije unapređenja položaja OSI u Republici Srbiji za period do 2020. godine: .doc ćirilica, .pdf ćirilica

Vidi / preuzmi Program javne rasprave o predlogu predloga Strategije unapređenja položaja OSI u Republici Srbiji za period do 2020. godine: .pdf ćirilica, .doc ćirilica

Potkategorije

Zastupništvo (advocacy)

- izmene i dopune propisa
- ativno učešće u donošenju novih zakona i podzakonskih akata,
  strateških dokumenta
- partnerstvo sa Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom pri
  Ministarstvu rada i socijalne politike
- učešće u radu Saveta pri Vladi RS za pitanja invalidnosti
- učešće u radu Saveta za osobe sa invaliditetom pri kancelariji
  republičkog zaštitnika gradjana

Zakonodavna aktivnost NOOIS

- slanje predloga amandmana ili komentara na nacrte zakona i
  drugih pravnih propisa,
- lobiranje nadležnih donosilaca odluka, naročito resornih
  ministarstava i skupštinskih odbora     
- učešće u mešovitim multisektorskim radnim grupama za
  izradu zakona, strategija itd.
- praćenje primene propisa

  • NOOIS je pridružena članica EDF-a (European Disability Forum), najveće i najznačajnije evropske krovne orgnaizacije osoba sa invaliditetom i aktivno učestvuje u radu Upravnog odbora, kao i na zasedanjima Skupštine
  • NOOIS je takodje članica DPI, ogranka za Evropu (Disability People International)

Objavljujemo publikacije (kao izdavači i/ili suizdavači).

Reagovanja na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije

Baza korisnika