Публикација "Ситуациона анализа:  Положај деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у Републици Србији" је настала у оквиру пројекта „Израда ситуационе анализе о положају деце са сметњама у развоју/инвалидитетом у Србији.

Vidi / preuzmi: Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji - Verzija prilagođena za slepe osobe

 

Baza korisnika