ANIMIRANI SERIJAL  ZA BOLJI MRAVINJAK

U trćoj sezoni Mravci nam donose četiri nove teme iz oblasti ljudskih prava i ekologije.

Nacionalna asocijacija osoba sa invaliditetom je partner na projektu za oblast ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Ivanka Jovanović izvršna direktorka NOOIS-a kao stručni saradnik na projektu smatra:

"Veliki je broj edukativnih sadržaja, odnosno oblasti koje zavređuju da se o njima podiže svest, a koje se odnose na prava osoba sa invaliditetom. Mnoge od njih predstavljene su u formi animiranih video klipova u okviru serijala "Za bolji mravinjak". NOOIS je odlučio da u ovoj sezoni obradimo temu - Ljudska prava osoba sa invaliditetom i temu Prepreke za osobe sa invaliditetom, sa željom, da pre svega mladima, skrenemo pažnju na situacije sa kojima se OSI suočavaju u svakodnevnom životu, a koje krše njihova osnovna ljudska prava".

Šumarski fakultet iz Beograda je partner na projektu za oblasti ekologija i zaštita životne sredine  “Animirani serijal Za bolji mravinjak je primer izuzetnog obrazovnog materijala koji kratkom formom, bogatim sadržajem i jasnim porukama pozitivno utiče na svest dece, pa i njihovih roditelja, o značaju očuvanja životne sredine. Pored prethodno obrađenih tema o pošumljavanju i zaštićenim prirodnim dobrima, Šumarski fakultet u trećoj sezoni ovog sjajnog serijala pomaže autorima da obrade teme vezane za bujice, poplave, i invazivne vrste biljaka i životinja“. - Doktor Vladan Ivetić stručni saradnik ispred „Šumarskog fakulteta“.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporučilo je serijal za upotrebu osnovnim školama u okviru predmeta Svet oko nas i Građansko vaspitanje. GSP je počeo da emituje video klipove na displejima u ekološkim autobusima. Pored redovnog emitovanja na RTS-u sve više regionalnih i lokalnih televizija emituje serijal.

Animirani klipovi sadrže ćirilični i engleski titl, dve epizode su prevedene na znakovni jezik. Postavljeni su na socijalne mreže i predstavljaju javno dobro.

Serijal Za bolji mravinjak je realizovan je uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje u okviru konkursa Javno informisanje.

Ants/Mravi   

  EAI Campaigns&ADS

 

 

 

Baza korisnika