23.novembar 2018.

8.Izbornoj Skupštini Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) prisustvovao je Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, pomoćnica ministra za Sektor unapređenja i zaštite osoba sa invaliditetom Biljana Barošević i Skupštinski delegati. 

Ministar Đorđević rekao je da je Ministarstvo u oblasti zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom postiglo do sada odlične rezultate i da veruje da će se uspešna saradnja sa NOOIS-om, nastaviti.

Ministar jeistakao da je za sledeću godinu obezbeđeno dodatnih 50 miliona dinara za konkurse za udruženja osoba sa invaliditetom, kao i  da je usvojenim Predlogom budžeta za 2019. godinu planirano i povećanje za 12, 5 odsto u odnosu na budžet za 2018. godinu.

 “Vlada Republike Srbije teži da stvori moderno društvo u kom neće postojati nijedan oblik diskriminacije, resorno Ministarstvo osobe sa invaliditetom posmatra kao ravnopravne članove društva, a njihov položaj kao pitanje ljudskih prava” istakao je ministar.

Nakon otvorenog Skupštinskog zasedanja pristupilo se random delu na kome su prisustvovali samo Skupštinski delegati.

Produžen je mandat rukovodstvu NOOIS-a,usvojen je finansijski izveštaj i plan rada NOOIS-a.

8

 

Baza korisnika