Predsednik: Milan Stošić,

Potpredsednici: Svetlana Vlahović i Mihailo Pajević,

Izvršna direktorka: Ivanka Jovanović

Nacionalna organizacija nema stalno zaposleno osoblje.

Baza korisnika