5.09.2019.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije  uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske, a u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, realizuje projekat "Podizanje svesti o osobama sa invaliditetom u vanrednim situacijama".

Opšti cilj projekta je poboljšanje dostupnosti informacija o reagovanju u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom i podizanje svest javnosti o ovom problemu kroz edukativne materijale u formatima prilagođenim osobama sa invaliditetom. U okviru projekta proizvešćemo edukativno-informativnu video-animaciju sa znakovnim jezikom na temu “Osnovne informacije o reagovanju u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom”, "Porodični priručnik za ponašanje u vandrednim situacijama" u audio formatu i na Brajevom pismu.

 

Prirucnik slika u tekstu

 

Baza korisnika