9.03.2018. U zgradi lokalne samouprave Grada Kragujevca održana je sednica Saveta osoba sa invaliditetom, na kojoj je prezentiran Lokalni akcioni plan za period od 2018. do 2020. godine.

Predsednik NOOIS-a Milan Stošić zahvalio se svima  koji su doprineli da probleme osoba sa invaliditetom sagledaju na pravi način.

Napore, koje lokalne samouprave čine kako bi osobe umanjene radne sposobnosti bile uključene u društvo, Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a, objašnjava praveći paralelu između nekadašnjeg i sadašnjeg položaja ranjivih kategorija stanovništva.

Lokalna samouprava čini sve kako bi olakšala položaj sugrađana i najavljuje budilnike za slabovide i Brajovu azbuku u domovima zdravlja.

Prioritet, prema rečima Gordana Damnjanović, članice Gradskog veća, je obnova i adaptacija Centra za socijalni rad, vredna 36 miliona dinara.U zgradi lokalne samouprave Grada Kragujevca održana je sednica Saveta osoba sa invaliditetom, na kojoj je prezentiran Lokalni akcioni plan za period od 2018. do 2020. godine.

 Video prilog RTK

Baza korisnika