ministar djordjevic i sem fabrici

16.jul 2018. Beograd

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i ambasadorom Semom Fabricijem Sporazum o pristupanju programu Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“ 

Program EU za prava, jednakost i državljanstvo 2014-2020 ustanovljen je 2013. godine u cilju promocije i zaštite jednakosti i osnovnih prava. Ukupan budžet programa iznosi 439 miliona evra. Kao prvoj državi Zapadnog Balkana koja je postala deo Programa, Srbiji se osim pristupa značajnim sredstvima za ispunjavanje uslova iz prеgovaračkih Poglavlja 19, 23 i 24, otvaraju mogućnosti i za razvoj saradnje i partnerstava sa subjektima iz drugih evropskih zemalja koji se bave sličnim problemima.
 

Ministar Đorđević je naglasio da će Republika Srbija nastaviti aktivno da radi na jačanju kapaciteta državnih ustanova koje se bave upravljanjem migracijama, sa akcentom na brizi i zaštiti ranjivih kategorija stanovništva, pre svega dece kao i na poglavljima 2. (Sloboda kretanja radnika) i 19. (Socijalna politika i zapošljavanje) i dodao da veruje da će Republika Srbija vrlo brzo postati član EU.

Šef delegacije EU Sem Fabrici čestitao je Republici Srbiji i istakao da je prva od zemalja Zapadnog Balkana koja se pridužila ovom prgramu.

„Program je fokusiran na 9 konkretnih ciljeva u oblastima borbe protiv nasilja u porodici, zaštite prava osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i u ostalim segmentima zaštite osnovih prava“, rekao je ambasador.

Cilj ovog instrumenta EU je promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana koja su garantovana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), Ugovorom o Evropskoj uniji (UEU), Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima („Povelja”) .

Slika preuzeta sa web sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

https://www.minrzs.gov.rs

 

Baza korisnika