Regionalna konferencija o uključivanju osoba sa invaliditetom u glavne tokove razvoja u Jugoistočnoj Evropi pod nazivom „Partnerstvom pokreta osoba sa invaliditetom i države do punog učešća u društvu“ održana je u Beogradu, u hotelu Holliday Inn 26. i 27. aprila 2012. godine. Konferenciju je organizovala Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) i Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP.

EU OBSERVER

Ovaj članak EDF-a (Evropski forum za osobe sa invaliditetom) objavljen je u novembru 2011. godine u prestižnom časopisu EU observer, govori o alarmantnoj situaciji širom Evrope u vezi sa smanjivanjem prava za osobe sa invaliditetom. Na sličnu temu – o zabrinjavajućim trendovima u invalidskoj politici, govorilo se i u Evropskom paralmentu na Javnom slušanju koje je održano 2. februara 2012. godine. Ovom prilikom prenosimo neke od najzanimljivijih delova iz članka EDF-a.

Baza korisnika