Sedmi deo

ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje zakona na snagu

Član 53.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe čl. 32. i 33. primenjivaće se od 1. januara 2007. godine.
________________________________________
NAPOMENA EKSPERT-a:
[!] Odredbe čl. 32. i 33. primenjivaće se od 1. januara 2007. godine

Baza korisnika