4. Očna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

105

Ram za naočare

Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja vida

- po postupku i uz odgovarajuća stakla za korekciju vida

24

60

153

Stakla za korekciju vida (mineralna)

- Osigurano lice uzrasta od 7-18 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast od 7-18 god.: 24

-

- Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida, koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D

-

stariji od 18 god.: 60

- Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na oba oka većom od + 2,0 D

-

stariji od 65 god.: 60

154

Plastična stakla za korekciju vida (organska)

- Osigurano lice uzrasta do 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na jednom ili oba oka

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast do 7 god.: 24

-

181

Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5,0 D na jednom ili oba oka

Osigurano lice - starije od 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) - starije od 65 godina kod koga postoji poremećaj vida uz staračku dalekovidost (Presbyopia H 52.4) ima pravo na plastična stakla ako je dioptrija veća od ± 5,0 D na jednom ili oba oka

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast od 7-18 god.: 24

stariji od 18 god.: 60

155

Lentikularna stakla

Osigurano lice kod koga postoji:
- poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

24

60

156

Prizma - folija

- dobija ih osigurano lice posle operacije razrokosti ukoliko se i dalje javlja dupli vid (Diplopia H 53.2)

- lekar spec. oftalmolog uz otpusnu listu
- overa filijale

24

24

106

Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva

Osigurano lice kod koga postoji:
- najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis < od 0,3 uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- lekar spec. oftalmolog ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

48

48

184

Lupa (staklo za povećanje)

Osigurano lice kod koga postoji:
- najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis < od 0,3) uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- lekar spec. oftalmolog ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

48

48

107

Tvrda kontaktna sočiva

Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
- Keratoconus (H 18.6) ukoliko se kontaktnim sočivima postiže oštrina vida preko 0,3 D
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa naočarima
- Aphakia Billateralis (H 27.0)
- Aniridia (Q 13.1)
- Albinismus ocularis (E 70.3)

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

stariji od 16 god.: 24

157

Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

Dobija ih osigurano lice starije od 3 godine kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za: 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast od 3 godine: do 16 god.: 12

stariji od 16 god.: 24

158

Meka kontaktna sočiva

Osigurano lice do 16 godina kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast do 3 godine: 6 uzrast do 16 god.: 12

-

159

Terapeutska kontaktna sočiva

Osigurano lice kod oboljenja:
- bulozna keratopatija (H18.1)
- recidivantna erozija rožnjače (H18.8)
- trofični ulkus rožnjače (H16.0)
- lagoftalmus (H02.2)
- kauzome (povrede) rožnjače

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

dok traje terapija a najduže 12 meseci

108

Puna (potpuna) očna proteza

Dobija je osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q 11.1 i Z90.0)

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

48

160

Ljuspasta očna proteza

Dobija je osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili atrofije očne jabučice

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

48

161

Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

Dobija je osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

3

Tiflotehnička pomagala

109

Brajeva pisaća mašina

Za slepa osigurana lica:
- obučena za korišćenje Brajevog pisma ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja;
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

15 godina

162

Reproduktor

Osigurano slepo lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete na školovanju ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

10 godina

163

Brajev sat za slepe džepni

Džepni sat dobija slepo osigurano lice u slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke

Za prvo propisivanje:
- lekar spec, oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

12 godina

182

Brajev sat za slepe ručni

Slepo osigurano lice koje nije dobilo džepni, dobija ručni sat

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

12 godina

164

Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

Dobija ih osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

3 godine

165

Beli štap za slepe

Dobija osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

2 godine

183

Ultrazvučni štap

Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec, oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

3 godine

189

Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

Slepo osigurano lice:
- učenik - počev od V razreda osnovne škole,
- student.
- zaposleni,
- kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja, ako poseduju kompjuter odgovarajuće konfiguracije bez ove vrste govornog softvera.

- lekar spec. oftalmolog uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije
- overa filijale

5 godina

 

Baza korisnika