Donatori: MRSP i DILS
Projekat je bio namenjen unapređenju kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom i sprovođenju aktivnosti usmerenih na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.kroz pružanje stručne i profesionalne podrške predstavnika republičkih Saveza za razvoj tzv. „franšiza-projekata“ koji će, nakon pilot faze, postati sastavni deo unapređenih programskih aktivnosti na lokalnom, odnosno republičkom nivou. Nosioci i realizatori projekta su u najvećem broju bile osobe sa invaliditetom ili zakonski zastupnici, odnosno prosfesionalci zaposleni u republičkim organizacijama, a podrazumevao je saradnju sa organizacijama OSI u Srbiji i sa predstavnicima MNRSP. Posle završetka projektnih aktivnosti, održivost će se obezbediti kroz nastavak realizacije novih, unapređenih programskih aktivnosti, koje će biti u skladu sa  ciljevima Strategije za unapređenje položaja OSI u Srbiji, Konvnecije UN i propisa Republike Srbije.

Najznačajniji rezultati projekta bili su:

1. Formiran osmočlani stručni tim za nadgledanje i razvoj „franšiza-projekata“ (think-thank)

2. Za sve odobrene „franšiza-projekte“ urađeni predlozi za njihovo dograđivanje, razvoj komponenti, usaglašavanje sa usvojenim propisima i dokumentima, kao i standarima u datoj oblasti

Baza korisnika