Јачање резилијентности (отпорности) старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих катастрофа

 Пројекат „Јачање резилијентности (отпорности) старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих катастрофа“ је трогодишња иницијатива у региону западног Балкана, коју координира Црвени крст Србије, а подржава Европска унија, Аустријска развојна агенција и аустријски Црвени крст.

Покренут крајем 2020. године, пројекат повезује партнере из цивилног друштва из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Косова[1] и велике мреже цивилног друштва које представљају интересе старијих особа и особа са инвалидитетом на нивоу Европске уније.

Партнерска организација за Србију је Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС).

Општи циљ пројекта је да допринесе јачању резилијентности (отпорности) старијих особа и особа са инвалидитетом на западном Балкану током COVID-19 и будућих катастрофа.

Специфични циљ пројекта је да старије особе, особе са инвалидитетом, организације цивилног друштва и локалне организације буду боље оспособљене да се носе са ситуацијом изазване кризом услед COVID-19 у Албанији, Босни и Херцеговини, северној Македонији, Црној Гори, Србији и на Косову[2].

Циљеви пројекат ће бити реализовани кроз активности које су груписане у четири тематска подручја:

Ментално здравље

Ова компонента има за циљ очување менталног здравља и повећање отпорности 60.000 старијих особа и особа са инвалидитетом у свих 6 региона кроз:

 • Пружање тачних, правовремених и приступачних информација из проверених и поузданих извора, укључујући информације о епидемији, развоју одговора на епидемију и мерама заштите и самозаштите (нпр. злостављање старијих или злостављање особе са инвалидитетом у породичном контексту), као и о индивидуалним правима;
 • Пружање услуга психосоцијалне подршке како би се осигурало очување менталног здравља и изградња отпорности.

Помоћ у готовини и ваучерима

Ова компонента има за циљ да очува и побољша физичко здравље и социјалну заштиту 6.000 старијих особа и особа са инвалидитетом на шест пројектних локација, уз истовремено јачање капацитета Националних друштава Црвеног крста за пружање помоћи у готовини и ваучерима. Компонента ће садржати:

 • Подршка у пружању помоћи, тј. помоћ у задовољавању основних потреба кроз комбинацију готовинских трансфера и ваучера и активности у пружању помоћи у натури на основу потреба, епидемиолошке ситуације, капацитета и ограничења кретања;
 • Јачање капацитета националних организација Црвеног крста на западном Балкану за вршење готовинских трансфера у циљу пружања одрживе помоћи.

Јачање локалних заједница

Ова компонента укључује рад на подршци и јачању организација цивилног друштва широм региона за стварање локалних иницијатива које подстичу социјалну инклузију и директну подршку, као и за интеракцију са локалним креаторима политике. То подразумева следеће:

 • Ангажовање ОЦД и локалних организација у процесима доношења јавних политика и интеракција са доносиоцима одлука на локалном нивоу, уз повећано учешће старијих особа и особа са инвалидитетом;
 • Подршку разним активностима социјалне инклузије (укључујући директну подршку и услуге) на нивоу заједнице за старије особе и особе са инвалидитетом;
 • Пружање подршке кроз мале грантове у оквиру микропројеката на локалном нивоу (укупно 60) током десет месеци на свим пројектним локацијама, како би се идентификовале најбоље праксе које ће се даље делити и представљати у целом региону као модели добре праксе.

Истраживање / јавне политике / заговарање

Ова компонента има за циљ да помогне креаторима јавних политика на шест пројектних локација у унапређењу јавних политика након епидемије COVID-19. То ће учинити путем давања препорука заснованих на доказима за нове и побољшане моделе политика, предузимајући следеће кораке:

 • Спровођење истраживања о дугорочним услугама на шест пројектних локација;
 • Резвијање, израду и промоцију препорука о томе како побољшати јавне политике и повећати финансирање како би се осигурао бољи приступ социјалним услугама дугорочне подршке/неге за старије особе и особе са инвалидитетом, уз помоћ AGE Платформ Еуропе и Европског форума за особе са инвалидитетом;
 • Подршку мрежама ОЦД на шест пројектних локација у ангажовању у дијалогу о политикама за унапређење права старијих особа и особа са инвалидитетом, са фокусом на доступност и пружање дугорочних услуга;
 • Активности јавног заговарања путем кампања и на друге начине, укључујући конференције за штампу, е-билтене, веб странице, постер кампање, аутобуске кампање или изложбе на отвореном.

Конзорцијум пројеката чине: Црвени крст Србије, Аустријски Црвени крст, Албански црвени крст, Албанско удружење геријатара и геронтолога, Друштво Црвеног крста Босне и Херцеговине, Удружење за помоћ и развој ХАЈДЕ, Црвени крст Црне Горе, Савез слијепих Црне Горе, Црвени крст Републике Северне Македоније, Асоцијација хуманости, Caritas Косова[3], Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС), Развојна иницијатива SeConS, AGE платформа Европа, Европски форум за особе са инвалидитетом.

Трајање пројекта: od 15. новембра 2020. do 14. новембра 2023. године.

 

[1] "Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“

[2] "Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“

[3] "Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“

O .пројекту „Јачање резилијентности (отпорности) старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих катастрофа“ pdf.

Baza korisnika