Cilj projekta je bio izrada izveštaja sa sesije konferencije Saveta Evrope u Istanbulu 9-10 decembra o servisima za podršku samostalnom životu i uključenosti OSI u lokalnu zajednicu (kojoj je prisustvovao dr Damjan Tatić) i dostavljanje tog izveštaja članicama NOOIS i drugim partnerskim organizacijama osoba sa invaliditetom, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom i Sektoru za socijalnu zaštitu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, Zavodu sa socijalnu zaštitu, radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti i Fondu za socijalne inovacije kako bi se iskustva iz drugih zemalja Saveta Evrope u ovoj oblasti primenili u Srbiji.

Donator MRSP; najznačajniji ostvareni rezultati su:
1. urađen tekstualni deo priručnika „Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u RS“
2. odštampana oba priručnika u tiražima od 2.000 i 500 primeraka
3. distrbuirani priručnici

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Potkategorije

Baza korisnika