Donator MRSP; najznačajniji ostvareni rezultati su:
1. urađen tekstualni deo priručnika „Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u RS“
2. odštampana oba priručnika u tiražima od 2.000 i 500 primeraka
3. distrbuirani priručnici

Baza korisnika