EU OBSERVER

Ovaj članak EDF-a (Evropski forum za osobe sa invaliditetom) objavljen je u novembru 2011. godine u prestižnom časopisu EU observer, govori o alarmantnoj situaciji širom Evrope u vezi sa smanjivanjem prava za osobe sa invaliditetom. Na sličnu temu – o zabrinjavajućim trendovima u invalidskoj politici, govorilo se i u Evropskom paralmentu na Javnom slušanju koje je održano 2. februara 2012. godine. Ovom prilikom prenosimo neke od najzanimljivijih delova iz članka EDF-a.

Neki od podataka o stanju u pojedinim zemljama:

Grčka: ponovna procena svih OSI u odnosu na materijalna davanja

Italija: smanjenje svih občika pomoći za OSI u iznosima od 20% u Severnoj Italiji, 30% u Centralnoj I 50% u Južnoj Italiji

Češka Republika: uvođenje “socijalne karte” – gotovinska kartica koja će omogućiti da se prate sve activnosti OSI vlasnika kartice, šta kupuju, kada i gde, gde putuju i slično

Holandija: smanjenje od 90% za “lični budžet” namenjen uslugama za OSI

Švedska: ukidanje ili smanjenje broja sati za podršku PA

Irska: ukidanje ili smanjenje broja sati za podršku PA, smanjenje penzija odnosno socijalnih primanja OSI

Velika Britanija: Prenamena Fonda za samostalni život u Fond za pomoć za OSI sa samo najvišim stepenom potrebe za podrškom. Za najmanje 500.000 OSI ukinuta je materijalna pomoć na osnovu invalidnosti, pooštravanje kriterijuma za ostvarenje pomoći za svakodnevni život na lokalnom nivou, za najmanje 9,2 miliona funti smanjenje fondova za podršku OSI.

Situacija je slicna u Nemackoj, Bugarskoj, Sloveniji.

Već na marginama društva usled uobičajene diskiminacije, osobe sa invaliditetom su često najizloženiji udarima talasa strogih mera koje se uvode širom Evropske unije.

U nastojanjima vlasti da ublaže budžetske deficite, socijalne usluge i pomoć – koje težak život čine podnošljivijim, a u nekim slučajevima jedninom mogućnošću za preživljavanje – se drastično smanjuju.
Studija koju je izradio Evropski forum za osobe sa invaliditetom je pokazala da osobe sa invaliditetom osećaju efekte strogih mera koje su na snazi u Evropi na više načina, uključujući i smanjenje naknada za invaliditet, ponovnu procenu statusa invaliditeta i smanjenje usluga za osobe sa invaliditetom.

Više od 400.000 osoba sa invaliditetom u V. Britaniji će osetiti odluku o ograničavanju zapošljavanja i naknade u toku jedne godine. U Holandiji je broj osoba koje imaju pravo na korišćenje lične budžetske šeme koja se koristi za pitanja kao što je kućna nega smanjen za 90 procenata. Odluka da se smanji zapošljavanje uz podršku za osobe sa intelektualnim invaliditetom u Španiji može rezultirati gubitkom i do 12.000 takvih radnih mesta.

Ukratko, osobe sa invaliditetom u Evropi se suočavaju sa situacijom da dobiti iz prethodnih godina – socijalna inkluzija i podizanje svesti rizikuju nestanak usled uticaja finansijske i ekonomske krize koja se počela osećati pre oko tri godine.

Iza brojki, međutim, životi ljudi se okreće naglavačke.

Nema mesta optimizmu

„Čini se da nema mesta za optimizam. Možete razumeti ljude koji razmišljaju o samoubistvu. Morate ostati snažni i boriti se, inače ćete pasti u maničnu depresiju“, kaže Džon Evans, osoba sa teškim invaliditetom, korisnik invalidskih kolica kojem je personalni asistent neprestano potreban.

U rodnoj Britaniji, socijalna davanja su smanjena, a očekuje se i primena strožijeg sistema procene koji će uzrokovati da mnogi više neće imati pravo na finansiranje.

U međuvremenu, Fond za samostalni život, koji pruža pomoć Evansu i još 21.000 drugih osoba sa teškim invaliditetom koji žive u svojim kućama, ne u domovima za osobe sa invaliditetom, će biti ugašen 2015. godine.

„Ne želim da razmišljam kakva će situacija biti za pet godina jer je taj scenario zaista, zaista mračan“, kaže g-din Evans, koji je žestok aktivista za prava osoba sa invaliditetom.

Kako on ističe, skupovi i događaji koji se bave ovim pitanjem su puni ljudi koji nisu samo „zabrinuti“ zbog rezova u budžetu, već su njima „prestravljeni“, ističe on.

Ovaj tip oskudice se oseća svugde u Evropi.

„Situacija osoba sa invaliditetom u Grčkoj se usled krize znatno pogoršala“, kaže Janis Vardakastanis, istaknuti aktivista pokreta osoba sa invaliditetom u zemlji Evrozone koja je pogođena velikim problemima, i koja sprovodi oštre mere štednje u zamenu za međunarodnu pomoć.

G-din Vardakastanis, koji je slepa osoba, kaže da su osobe sa invaliditetom ne samo pogođene državnim merama smanjenja penzija i plata, već i manjim mogućnostima zaposlenja.

„Čak i u vreme prosperiteta, osobe sa invaliditetom su bile prve na spisku za otpuštanje, a poslednje za zapošljavanje.“.

 Mere smanjenja na svim nivoima

Siobhan Kane iz organizacije “Inclusion Ireland”, nacionalnog udruženja za osobe sa mentalnim invaliditetom, ukazuje na uticaj ovakve politike mera smanjenja u Irskoj, koja predstavlja još jednu u nizu država koje su na spisku onih koje pomoć dobijaju u okviru Evrozone.

Kućna nega i pomoć smanjena je za gotovo 900 eura na godišnjem nivou u odnosu na isti period 2008. godine. Dodatak licima koje sa staraju o osobama sa invaliditetom je takođe smanjen, dok one usluge koje su ranije bile besplatne, sada više nisu, kao što je to slučaj sa „odmenom“ u staranju, koja je umornim članovima porodice omogućavala jedan dan odmora od staranja o njihovim najmilijima sa invaliditetom. „Mere smanjenja odrazile su se na sve aspekte života“, dodaje Kane.

Vlade se spašavaju

Stopa nezaposlenosti, koja je prošle godine dostigla rekordnih 21 procenat znači da je osobama sa invaliditetom „gotovo nemoguće“ da dobiju zaposlenje u Letoniji, pri čemu gubitak posla njima znači i gubitak svih prihoda, s obzirom da ne postoje naknade za invalidninu kao što je to slučaj u brojnim drugim zemljama Evropske unije.

Pored toga, broj osoba sa invaliditetom „rapidno se povećao“ u toj zemlji tokom protekle dve godine usled činjenice da je stanovništvo sve manje u mogućnosti da pokrije troškove zdravstvene zaštite, što uzrokuje nastanak invaliditeta usled neke bolesti. S druge strane, tehnička oprema je i dalje deficitarna i za dobijanje invalidskih kolica potrebno je čak i do godinu dana.

U susret Evropskom danu osoba sa invaliditetom koji se obeležava 1. decembra, Evropski forum osoba sa invaliditetom pokušava da podigne svest o efektima smanjenja budžeta na osobe sa invaliditetom širom Evrope. G-din Evans, koji predvodi kampanju u ime Evropskog foruma osoba sa invaliditetom, izjavio je: „Svesni smo činjenice da je neophodno rešavati dužničku krizu, ali čini se da ne postoji procena dugoročnih efekata mera smanjenja na kvalitet života osoba sa invaliditetom u budućnosti. Vlade su pomogle bankama i sada su u poziciji da moraju iznaći načina da i sebe spase. Mi nismo doveli sebe u ovakav položaj“.

Autor: Oner Mahoni

 

 

Baza korisnika