Praksu potpisivanja Protokola o saradnji sa svim  zainteresovanim političkim strankama koje učestvuju na parlamentarnim izborima, NOOIS uspešno sprovodi od 2008. godine, što je za rezultat imalo dobru saradnju sa Parlamentom i ministarstvima u Vladi Srbije proteklih šest godina. To se takodje odrazilo i na donošenje ili izmenu niza zakona koji su bili od značaja za osobe sa invaliditetom, uz konsultacije sa predstavnicima ovih organizacija.

Kao nestranačkoj organizaciji koja se bavi zastupanjem za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, ovaj vid aktivnosti tokom predizbornih kampanja smatramo najefikasnijim načinom  za dugoročnu saradnju sa budućim nosiocima političkih funkcija, kao i stvaranjem uslova da osobe sa invaliditetom mogu neometano da ostvare svoje biračko pravo, uz puno poštovanje njihove političke volje i prava na različita opredeljenja, budući da je Parlament Srbije jedna od ključnih institucija kreiranja politike i zakonskih normi koje treba da obezbede prava i punu socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Do kraja kampanje za parlamentarne izbore održane 16. marta 2014. godine, Protokole su potpisale sledeće političke stranke: DS, DSS, SPS, Liga socijaldemokrataVojvodine, URS, Nova Srbija o LDP.

Pogledajte fotografije sa potpisivanja protokola.


Konferencija za novinare povodom potpisivanja protokola

Baza korisnika