Izveštaj sa 7. konferencije strana ugovornica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Strane ugovornice birale su i članove Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom. Bilo je 23 kandidata za 9 mesta koja se u Komitetu upražnjavaju 31. decembra 2014. godine. Dr Damjan Tatić iz Srbije bio je jedan od kandidata izabranih u Komitet, već u prvom krugu glasanja.

U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku od 10. do 12.  juna 2014. godine održana je 7. konferencija strana ugovornija Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Tokom konferencije strane ugovornice su govorile o napretku ostvarenom i izazovima sa kojima se suočavaju u primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Održane su i tri panel diskusije o uključivanju pitanja osoba sa invaliditetom u agendu globalnog razvoja posle 2015. godine, nacionalnim mehanizmima za praćenje i monitoring sprovođenja Konvencije i neformalni panel o položaju mladih osoba sa invaliditetom.
Strane ugovornice birale su i članove Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom. Bilo je 23 kandidata za 9 mesta koja se u Komitetu upražnjavaju 31. decembra 2014. godine. Dr Damjan Tatić iz Srbije bio je jedan od kandidata izabranih u Komitet, već u prvom krugu glasanja.
Na prvom plenarnom panelu govorilo se uključivanju pitanja položaja i prava osoba sa invaliditetom u globalne planove razvoja posle 2015. godine, a tema drugog panela je bila nacionalni mehanizmi za praćenje i monitoring sprovođenja Konvencije. Na  neformalnim panelom govorilo se o položaju mladih osoba sa invaliditetom.

U okviru priprema za 7. konferenciju strana ugovornica Konvencije i lobiranja za reizbor u Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom dr Damjan Tatić je od 5. do 9. juna održao bilateralne sastanke sa predstavnicima brojnih stalih misija pri UN-u. Stalna misija Republike Srbije pri UN-u pružila je izuzetnu podršku dr Damjanu Tatiću u lobiranju za reizbor u Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom, koja je rezultirala velikim uspehom i diplomatskom pobedom za našu zemlju.  Poseban doprinos dali su ambasador Srbije pri UN Milan Milanović, zamenica stalnog predstavnika Srbije pri UN Katarina Lalić Smajović i članice misije Lidija Bubanja, Iva Jemuović i Ana Ilić. Konferenciji su prisustvovali i pomoćnik ministra Vladimir Pešić i viša savetnica u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu Srbije Jelena Kotević. Učešće dr Tatića na konferenciji u Njujorku podržala je kancelarija UNICEF-a u Srbiji koja je pokrila celokupne putne troškove za njega i njegove personalne asistente.

U Njujorku je dr Tatić imao plodne sastanke i sa višom savetnicom UNICEF-a za decu i mlade sa invaliditetom Rozanđelom Bender Biler, sa članovima Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom, sekretarom Komiteta g. Horhe Arajom i predstavnicima brojnih organizacija osoba sa invaliditetom i civilnog društva. Dr Tatić je govorio o načinima povezivanja organizacija osoba sa invaliditetom sa Komitetom UN za prava osoba sa invaliditetom na Globalnom forumu o invalidnosti koji su 9. juna.

Baza korisnika