On ne propisuje nova prava jer su ljudska prava univerzalna, svi ih stičemo rođenjem – Konvencija je doneta jer je bilo neophodno obavezati države da poštuju ljudska prava koja pripadaju svima, pa i osobama sa invaliditetom, kaže za Novi magazin izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović, i objašnjava: “Srbija je ratifikovala Konvenciju i Opcioni protokol koji ide uz nju i time je taj dokument postao zakon.”

 Intervju u celosti možete pročitati i pogledati na sledećem linku

http://www.novimagazin.rs/vesti/intervju-ivanka-jovanovic-ulaganje-u-socijalnu-zastitu-je-investicija

novi magazin

Baza korisnika