Okrugli sto na temu “SMANjENjE RIZIKA OD KATASTROFA – OSOBE SA INVALIDITETOM U VANREDNIM SITUACIJAMA”,u saradnj Sektora za vanredne situacije MUP sa Misijom OEBS u Srbiji i Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom (NOOIS), održan je 24.01.2019.godine u Beogradu.

 
Cilj okruglog stola je povećanje spremnosti osoba sa invaliditetom za reagovanje u vanrednim situacijama i doprinošenje njihovoj potencijalnoj ulozi u aktivnostima prevencije, smanjivanja rizika i pripremljenosti na iste.
 
Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici nadležnih državnih institucija, kao i organizacije civilnog društva koje su angažovane na polju pomoći osoba sa invaliditetom, odnosno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici Misije OEBS u Srbiji, Stalne konferencije gradova i opština, Crvenog krsta SrbijeCrveni krst Srbije / Red Cross of Serbia, humanitarne organizacije Karitas Srbije Caritas Srbije, kao i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom (NOOIS).
 
Tekst i slike preuzete sa FB stranice MUP Srbije - Sektor za vandredne situacije
za tekst

Baza korisnika