Zajednička deklaracija sa Osme sednice Zajedničkog konsultativnog odbora (JCC)  održane u Briselu, 27. februar 2019.godine biće prosleđena Ministarstvu za evropske integracije, Pregovaračkom timu RS, Vladi Republike Srbije i Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom.

Deklaracija u word doc.ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

Baza korisnika