10.april 2019.Beograd

U Klubu poslanika u Beogradu održan je Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Forum su, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizovali Caritas Srbije i udruženje Naša kuća, u okviru regionalnog EU projekta SOCIETES.

Forumu je prisustvovalo oko stotinu učesnika – predstavnika:
– međunarodnih institucija i organizacija (EU, UN, Crveni Krst..),
– državnih organa (ministarstava, Zaštitnika građana, Poverenika za ravnopravnost, Nacionalne službe za zapošljavanje…),
– zdravstvenih ustanova (svih 5 specijalnih bolnica za psihijatrijske bolesti, Institut za mentalno zdravlje, KBC Zvezdara…),
– obrazovnih ustanova (Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, FASPER… )
ustanova socijalne zaštite,,
– organizacija civilnog društva, uključujući organizacije osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama.

U plenarnom radu, o problemima socijalne inkluzije i postavljenim ciljevima, govorili su:
– Beogradski nadbiskup msgr. Stanislav Hočevar, predsednik Caritasa Srbije,
– predstavnica Delegacije EU u Srbiji Leonetta Pajer,

pomoćnik ministra zdravlja za evropske integracije i međunarodnu saradnju dr Danijela Urošević,
– vlč. Ivica Damjanović – direktor Caritasa Srbije,
– Jovana Đinđić – koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS (SIPRU),
– Biljana Zekavica, predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu,
– Dr Milan Stanojković, predsednik Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu nove strategije o mentalnom zdravlju,
– Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS),
– Sanja Trifunović – predstavnica Mreže za mentalno zdravlje NaUm.


Nakon plenarnog rada, učesnici su rad obavljali u dve odvojene grupe, koje su vodile g-đa Ivanka Jovanović i g-đa Snežana Simović Draganić. U jednoj se raspravljalo o problemima socijalne inkuzije osoba sa invaliditetom, a u drugoj osoba sa mentalnim smetnjama.


Učesnici su se složili da neinformisanost, predrasude i stigmatizacija predstavljaju najveće prepreke za uključenje osoba sa invaliditetom u društvo, a posebno osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama. Istaknut je veliki značaj medija u kreiranju stava javnosti o ovoj ranjivoj kategoriji ljudi. Predloženo je efikasnije edukovanje o zdravlju, pre svega dece najmlađeg uzrasta i predloženo uvođenje zdravstvenog vaspitanja, kao obaveznog predmeta u školama. Nedostatak usluga socijalne zaštite u zajednici, kao i multisektorske saradnje, takođe su navođeni kao velike barijere u sprovođenju socijalne inkluzije i deinstitucionalizacije, a posebno je istakuta potreba za boljom saradnjom između Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Mnogo reči bilo je i o problemima zapošljavanja, kao suštini inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo.

nacionalni forum

Save

Baza korisnika