27. maj 2019.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 25.05.2019. godine usvojio izveštaj Službe za nadzor i analizu pod nazivom „Program pristupačan osobama sa invaliditetom“.

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi obim i struktura programa pristupačnog osobama sa invaliditetom, kao i način na koji je prilagođen toj vrsti korisnika, a emituje se na javnim medijskim servisima koji imaju obavezu da proizvode i emituju program namenjen specifičnim društvenim grupama. Izveštaj je, takođa cilje, imao z da sagleda iskustva drugih zemalja i način na koji su regulisali ovu oblast.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 3) i 20), članova 52. i 60. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon), Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 25.05.2019. godine doneo Preporuku o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom.

Preuzeto sa web sajta REM-a

Baza korisnika