Generalna skupština EDF-a (AGA) održaće se 1.i 2. juna 2019. godine u Briselu, Belgija.

U okviru Generalne skupštine u subotu ujutro održaće se Evropska konferencija: „Pametno putovanje: Partnerstvo i tehnologija čine evropsko putovanje pristupačnijim“ a u nedelju  popodne Radionica o Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAV). Obe radionice su otvorene za posetioce.

Generalnoj skupštini mogu prisustvovati samo članovi skupštine.

Predstavnik NOOIS-a na Generalnoj skupštini EFD-a je Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a.

Baza korisnika