27.jun 2019.

Aerodrom Gatvik, u Ujedinjenom Kraljevstvu, dobitnik je Nagrade za pristupačan aerodrom 2019!

Svečana dodela nagrada održana je na Kipru, na godišnjem kongresu Međunarodnog saveta za aerodrome (ACI Europe).

Predsednik Kiparske konfederacije organizacija osoba sa invaliditetom Christakis Nicolaides u ime EDF-a uručio je nagradu.

Aerodrom Gatvick je pohvaljen zbog bliske saradnje sa organizacijama osoba sa invaliditetom, uključujući i forum za pristupačnost lokalnih zajednica korisnicima sa različitim vidljivim i nevidljivim invaliditetom.

Sudije su takođe primetile da aerodrom "nadilazi regulatorne zahtjeve i obezbeđuje obuku za podizanje svijesti o invaliditetu svim osobama koje se susreću sa putnicima, učeći ih kako da prepoznaju i pomognu putnicima sa skrivenim invaliditetom. , kako bi se osiguralo poštovanje preporučenih standarda. "

Među uslugama aerodroma, putnici sa invaliditetom mogu imati koristi od označenih pozivnih tačaka koje su izgrađene uzevši u obzir niz mera za pristupačnost, kao što su Brajeovo pismo, petlje za slušanje i jedno dugme za pozivanje radi lakšeg korišćenja i koje je postavljenou visini invalidskih kolica.

Aerodrom u Bolonji je takođe bio visoko ocenjen.

Ovo je četvrta Nagrada za pristupačan aerodrom. Nagrada je rezultat Memoranduma o razumijevanju potpisanog od strane ACI EUROPE i Evropskog foruma za osobe sa invaliditetom (EDF) 2016. godine, i ima za cilj da nagradi najbolji aerodrom u Evropi u pogledu nivoa pristupačnosti, kao i raspona i kvaliteta usluga i pomoći koje nudi.

accessible airport awards 0

Christakis Nicolaides, predsednik Kiparske konfederacije organizacija osoba sa invaliditetom, sa predstavnicima aerodroma Gatvick i ACi-Europe

Baza korisnika