Srbija ostvarila napredak u poštovanju ljudskih prava

Beograd, 10. decembar 2019. godine - Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović ocenila je danas da je Srbija u prethodnom periodu ostvarila napredak na polju poštovanja i ostvarivanja ljudskih prava.

Paunović je, otvarajući konferenciju pod nazivom „U pravu si!“ povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, istakla da su posebno vidljivi pozitivni trendovi na jačanju privrede.

Prema njenim rečima, smanjena je nezaposlenost, raste ekonomska moć stanovištva, što će pozitivno uticati na ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava građana.

Borba protiv diskriminacije i podizanje svesti o značaju tolerancije ostaju jedan od naših prioriteta i u narednom periodu, rekla je direktorka Kancelarije.

Ona je dodala da su manjinska prava uvek predmet posebne pažnje Vlade Srbije, te da se u tom smislu četiri godine prati sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Paunović je podsetila na to da je u prethodnom periodu usvojen i veliki broj strategija, zakona i drugih dokumenata, istakavši značaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, na koji se čekalo gotovo dve decenije, kao i pozitivne efekte primene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Prema njenim rečima, Srbiji predstoji usvajanje i implementacija nove antidiskriminacione strategije, pri čemu je naša država opredeljena da i dalje unapređuje stanje ljudskih i manjinskih prava.

To opredeljenje se, kako je dodala, manifestuje u kontinuiranom unapređenju pravnog i institucionalnog okvira, povećanju kapaciteta i unapređenju saradnje svih institucija koje se bave ljudskim pravima u našoj zemlji, kao i ispunjenju preuzetih nacionalnih i međunarodnih obaveza.

Ona je ocenila da je postojeći institucionalni okvir dobar i da ima neophodnu dozu fleksibilnosti, što omogućava promene kada se za njima ukaže potreba.

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić istakao je da je to ministarstvo posvećeno radilo na unapređenju pravnog okvira od značaja za ljudska prava svih, a posebno u pogledu pristupa pravdi, zaštiti podataka o ličnosti, izradi novog strateškog okvira i pomoći žrtvama.

Pravosuđe predstavlja poslednju liniju odbrane ljudskih prava i u mnogim situacijama je obraćanje pravosudnim organima jedini način da ostvarimo i zaštitimo svoja prava. Iz tog razloga naporno radimo na razvoju i unapređenju kvaliteta pravosuđa, podvukao je Ilić.

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Zoran Lazarov istakao je da je, bez obzira na to koliko se do sada uradilo na unapređenju ljudskih prava i na vidljiv napredak u toj oblasti, potrebno da se intenzivnije radi na daljoj izgradnji jednakosti i tolerancije u društvu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinković naveo je da je 2019. godine toj instituciji pristiglo 15 odsto više zahteva nego prošle cele godine.

To se, kako je objasnio, može tumačiti na dva načina – s jedne starne da organi vlasti manje poštuju građanske zahteve, a sa druge da su građani svesniji svoje moći i mogućnosti da se obraćaju sa zahtevima za informacije.

Na konferenciji su govorili i stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob, šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper, šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio.

Učesnici skupa su ukazali na značaj Univerzalnae deklaracije o ljudskim pravima, koju je Generalna skupština UN usvojila 1948. godine, uz ocenu da je u prethodnom periodu u Srbiji ostvaren određen napredak na tom polju.

#uPravusi

Tekst preuzet sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava

 9 23

Baza korisnika