Web sajt  Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom pristupačan je slepim i slabovidim osobama koje koriste govorni program, kao i osobama sa disleksijom.

Sajt sadrži informacije od značaja za srednjoškolce koji nameravaju da studiraju na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i informacije od značaja za studente.

Sajtu možete pristupiti klikom na sledeći link: http://ucsh.rect.bg.ac.rs/

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom zvanično je počeo sa radom 20. marta 2008. godine. Centar je osnovan od strane Univerziteta u Beogradu, sa namerom da radi na unapređenju položaja studenata sa hendikepom, a kroz kreiranje akademskog okruženja pogodnog za svaku osobu, uvažavajući njene različitosti i radeći na uklanjanju društvenih i drugih barijera.

Centar sarađuje sa fakultetima, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim institucijama u cilju poboljšanja položaja studenata sa hendikepom. Centru se, pored studenata, za informacije i podršku obraćaju srednjoškolci, kandidati za upis na studije Univerziteta i mlade osobe sa hendikepom koje su u potrazi za poslom.

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom, kroz saradnju sa studentima i (ne)nastavnim osobljem na fakultetima, radi na prilagođavanju nastave i ispita, obezbeđivanju pristupačne literature u Univerzitetskoj biblioteci, kao i na zastupanju studenata u procesima ostvarivanja prava na stipendije, smeštaj i ishranu.

Baza korisnika