Sastanak EDF-a održan je u Briselu od 29. februara do 1. marta 2020. godine, a kao delegat  NOOIS-a, pridružene članice iz Srbije, prisustvovala je Ivanka Jovanović, izvršna direkotorka NOOIS-a. Sastanku odbora prethodila je konferencija o međunarodnoj saradnji na kojoj se moglo čuti da je budžet u prethodnih 7 godina za podršku nerazvijenim zemljama iznosio 1,3 milijarde evra, a razne programe EU je sprovodila u više od 100 zemalja sveta kroz preko 400 projekata.

U okviru ovog panela, poseban fokus je bio na ulozi organizacija civilnog društva, a jedan od panelista bio je i naš sunarodnik, Vladimir Ćuk, aktuelni izvršni direktor IDA (International Disability Alliance). On je, izmedju ostalog, govorio o prvom svetskom samitu osoba sa invaliditetom, održanom u julu 2018. godine u Londonu, što predstavlja novi pristup u zastupanju. Tom prilikom je usvojeno 968 odluka od čega je do sada realizovano oko 10 %, dok je ostalo još uvek u toku. Takodje je najavio i to da će drugi svetski samit biti održan 2021. godine, kao i da IDA planira sastanak u Srbiji tokom proleća ove godine.

sastanak edf brisel 1

U okviru rada radne grupe za ljudska prava  i nediskriminaciju, Ivanka Jovanović je govorila o stanju u Srbiji sa posebnim fokusom na 2019. godinu.

Od ostalih aktivnosti, posebno se izdvajaju sledeće:

1. U članstvo EDF-a primljen je EURORDIS, savez organizacija obolelih od retkih bolesti, koji predstavlja 894 organizacije u 72 zemlje sveta

2. Promovisan je priručnik za organizacija osoba sa invaliditetom o radu sa izbeglicama sa invaliditetom

3. Odbor je pozvao EU i zemlje EU da imenuju kandidate za predstojeće izbore Komiteta UN-a za prava osoba sa invaliditetom.

4. Dogovoreno je da se  radi na politikama vezanim za održivost i klimatske vanredne situacije, posebno na Zelenom sporazumu EU. Prioriteti uključuju dostupnost energetski efikasnih zgrada, pristupačan javni prevoz, inkluzivno zapošljavanje, dostupnost energije i cene energija. Potrebno je sagledati sve rizike i negativne uticaje koji mogu nastati zbog nedostatka uključenosti osoba sa invaliditetom u politiku zaštite životne sredine i održivosti.

Nakon EU izbora, ponovo je ažurirana saradnja  i učešće u institucijama EU, uključujući ponovno uspostavljanje EDF-ove medjuresorske grupe za osobe sa invaliditetom. Intergrupa je takođe izabrala i svoj sekretarijat. Podržano je i smo kreiranje njegovog plana rada za 2020-2021. 

sastanak edf brisel

Baza korisnika