О аутизму

Аутизам је сложени неуроразвојни поремећај који се обично јавља током прве 3 године живота.

Многи стручњаци верују да овај проблем није изазван једним узроком. Постоје озбиљни показатељи да аутизам настаје као последица различитих фактора који утичу на развој мозга, његову структуру и функционисање. Испољава се кроз проблеме у чулном опажању, говору, мишљењу и разумевању социјалних ситуација. Због тога се понашање и однос са спољашњим светом развијају другачије.

Упркос почетним веровањима у супротно, аутизам није ретка појава. Познато је да, уколико се подразумева цео спектар аутистичних поремећаја, поремећај може утицати на 1% становништва. Аутизам може да се деси свакој породици, без обзира на расну, националну и етничку припадност, социјални и економски статус, и четири пута је учесталији код дечака него код девојчица. Рана дијагностика и третман, укључивање у образовни процес и запошљавање су кључни за особе са аутизмом. Тако им се може помоћи да развију своје социјалне и комуникационе вештине, постану самосталнији и воде испуњенији и продуктивнији живот.

Више информација на сајту Савеза удружења Србије за помоћ особама са аутизмом 

Позивамо вас да поделите стикер из пакета Заштити себе и друге - Заједно против COVID -19.

Захваљујемо се Ђуки Ђурици на подршци. Такође вас позивамо да погледате Ђурицу у медијском садржају кампање Запошљавање, као и да поделите песму 

Light It Up Blue 

SVETSKI DAN AUTIZMA.png

 

 

Baza korisnika