На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о мерама за време ванредног стања

"Службени гласник РС", бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020.

УРЕДБУ  можете прочитати на сајту Правно информационог система Републике Србије

УРЕДБА о мерама за време ванредног стања документ у word doc. преузет са сајта Правно информационог система Републике Србије на дан 16.04.2020.

 

 

Baza korisnika