DEO ATMOSFERE SA SAJMA J=DNAKI KROZ FOTOGRAFIJE

Ove godine ceo svet obeležava usvajanje Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, najznačajniji dokument koji je usvojen u novom milenijumu.

U subotu, 25. avgusta 2018. godine, preminuo je Boris Šuštaršič.

LAP za OSIУ склопу пројекта НООИС-а под називом Кампања за израду локалних акционих планова (ЛАП-а) из области инвалидности који је финансијски подржан од стране Министарства за рад...

Baza korisnika